Dokumenty i druki

W celu przystąpienia do ubezpieczenia, zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, zmiany danych osobowych lub zgłoszenia roszczenia wybierz z menu bocznego interesującą Cię zakładkę i zapoznaj się z dokumentami do pobrania.

Signal Iduna Życie Polska TU SA
Formularze przystąpienia do ubezpieczenia (konieczne jest wypełnienie obu deklaracji)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Formularze zgłoszenia szkody

Formularze zgłoszenia zmian danych

TUnŻ "WARTA" S.A.
Formularze przystąpienia do ubezpieczenia (konieczne jest wypełnienie obu deklaracji)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń

Formularze zgłoszenia zdarzenia

NNLife TUnŻiR S.A.
InterRisk TU S.A.
Formularze przystąpienia do ubezpieczenia (konieczne jest wypełnienie obu deklaracji)

Ogólne warunki ubezpieczeń

Formularze zgłoszenia zdarzenia

Dokumenty stowarzyszenia
Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą we Wrocławiu

Polityka Prywatności Polityka cookies