Kontakt z nami

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą we Wrocławiu wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 435965 oraz Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 357682, w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy ubezpieczenia, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki Prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
2. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą we Wrocławiu oraz Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). ".
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedziba we Wrocławiu oraz Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2014, poz. 1182).

Biuro