O nas

Oferty ubezpieczeniowe w szczególności kierujemy do osób:

 • prowadzących własną działalność gospodarczą
 • pracujących na umowę zlecenie lub umowę o dzieło
 • wykonujących wolne zawody
 • matek wychowujących dzieci
 • nie pracujących

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ubezpieczonych to organizacja powstała formalnie w 2012 r. Dla swoich członków Stowarzyszenie oferuje atrakcyjne grupowe otwarte ubezpieczenia, które zapewniają szeroką ochronę i bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków wynikających z zawieranych umów ubezpieczenia oraz przepisów powszechnie obowiązujących, jak również ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz pomoc prawna przy wypłacie świadczeń lub ewentualnych sporach z zakładami ubezpieczeń.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne krajowe lub zagraniczne, niezależnie od miejsca zamieszkania, które ukończyły 18 lat, akceptują i pragną wspierać cele Stowarzyszenia.

Pobierz statut Stowarzyszenia Ubezpieczonych

Korzyści dla Członków Stowarzyszenia

 • pomoc prawna przy wypłacie świadczeń
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
 • korzystna składka
 • wybór programu ubezpieczeniowego w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez Internet
 • możliwość zniesienia lub ograniczenia karencji, jeżeli osoba przystępująca była wcześniej ubezpieczona.