O nas

01

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ubezpieczonych to organizacja powstała formalnie w 2012 r. Dla swoich członków Stowarzyszenie oferuje atrakcyjne grupowe otwarte ubezpieczenia, które zapewniają szeroką ochronę i bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Celem Stowarzyszenia jest poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie praw i obowiązków wynikających z zawieranych umów ubezpieczenia oraz przepisów powszechnie obowiązujących, jak również ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz pomoc prawna przy wypłacie świadczeń lub ewentualnych sporach z zakładami ubezpieczeń.

02

Członkowstwo

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne krajowe lub zagraniczne, niezależnie od miejsca zamieszkania, które ukończyły 18 lat, akceptują i pragną wspierać cele Stowarzyszenia.

Pobierz statut Stowarzyszenia Ubezpieczonych

03

Korzyści dla Członków
Stowarzyszenia

  • pomoc prawna przy wypłacie świadczeń
  • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej
  • korzystna składka
  • wybór programu ubezpieczeniowego w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez Internet
  • możliwość zniesienia lub ograniczenia karencji, jeżeli osoba przystępująca była wcześniej ubezpieczona.