TUnŻ Warta

Wysokość świadczeń
(w zł)
1. Zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego

(łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego i zgonu w następstwie wypadku)

60.000
2. Zgon w następstwie wypadku

(łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego)

45.000
3. Zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (karencja 6 miesięcy)

(łącznie z świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego)

40.000
4. Zgon Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 30.000
5. Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku

(świadczenie za 1%)

400
6. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 6.000
(Świadczenie z tytułu leczenia choroby naczyń wieńcowych – inne zabiegi) 2.500
7. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie wypadku (za dzień hospitalizacji) 100
8. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie choroby (za dzień hospitalizacji)(karencja 6 miesięcy) 50
9. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (karencja 6 miesięcy) 1.000
10. Zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi u Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 3.000
11. Urodzenie się żywego Dziecka Ubezpieczonemu (karencja 10 miesięcy) 1.000
12. Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego (karencja 10 miesięcy) 2.700
13. Zgon Dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 4.000
14. Zgon Małżonka (karencja 6 miesięcy) 10.000
15. Zgon Małżonka w następstwie wypadku 20.000
16. Zgon Rodzica (karencja 6 miesięcy) 1.000
17. Zgon Rodzica Małżonka (karencja 6 miesięcy) 1.000
18. Poważne zachorowanie Dziecka (karencja 6 miesięcy) 4.000
19. (Świadczenie za kolejne zachorowanie, inne niż pierwsze) 1.500
20. Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 4.000
21. Wizyta lekarza w związku z wypadkiem Łączny limit na jedno

zdarzenie ubezpieczeniowe

1 000

22. Dostarczenie leków
23. Transport medyczny do placówki medycznej
24. Transport medyczny z placówki medycznej
25. Infolinia medyczna Bez limitu
26. Infolinia – zdrowotne usługi informacyjne
27. Infolinia ,,Baby assistance”
SKŁADKA MIESIĘCZNA

(udział ubezpieczonego w składce 100%)

43,00 
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego…