SIGNAL IDUNA

Wariant
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Śmierć Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) 20.000 20.000 25.000  50.000 80.000
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)
45.000 40.000 50.000 110.000  180.000
3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) (karencja 6 m-cy)
20.000 30.000 35.000 80.000  160.000
4. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
65.000 60.000 75.000 160.000 260.000
5. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za każdy 1%) 400 330 415 460
ŚWIADCZENIA OSÓB BLISKICH DLA UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Śmierć rodziców Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) 1.000 1.350
2. Śmierć teściów Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)
1.000 1.350
3. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)
6.000 7.500
4. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego w NW (karencja 6 m-cy) 15.000 20.250
5. Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) 4.000 5.400
6. Śmierć dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) 3.500 4.725
7. Urodzenie dziecka (karencja 10 m-cy)
1.000 1.350
8. Urodzenie martwego dziecka (karencja 10 m-cy) 2.500 3.375
9. Poważne zachorowanie dziecka (karencja 3 m-ce) 3.000 4.050
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 3 m-ce) 3.000 4.050 10.000

2. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby

(oraz po 14. dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) (karencja 6 m-cy)

 

35 40 50 55
3. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NW (w ciągu pierwszych 14. dni)
70 80 100 110
4. Pobyt na OIOM (karencja 3 m-ce, jeśli pobyt nie jest spowodowany NW, max. 14 dni) 110
5. Operacja chirurgiczna (karencja 3 m-ce) 450 450 550 550
6. Leczenie sanatoryjne (karencja 3 m-ce) 200 200 250 250

7. Niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

(niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy)

5.000 5.000 6.000 6.000
SKŁADKA
26,80
37,76
47,50
55,00
60,00
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego…