InterRisk

Wariant
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
1. Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 20.000 50.000 100.000 130.000
2. Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1% uszczerbku) 200 500 1.000 1.300
3. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospranych 6.000 10.000 10.000 10.000
4. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień, płatne od 3 dnia) 30 50 50 80
5. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (min. 48h) 500 500 500 500
6. Czasowa niezdolność do pracy (od 10 dnia, jeśli niezdolność trwała do 30 dni lub od 1 dnia, jeśli niezdolność trwała powyżej 30 dni) 10 10 10
7. Koszty leczenia 500 1.000 1.000 1.300
8. Koszty rehabilitacji 500 1.000 1.000 2.000
9. Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6.000 10.000 10.000 10.000
10.Uciążliwe leczenie (brak stwierdzonego uszczerbku, ale była operacja lub pobyt w szpitalu w NNW) 500 500 500
Wysokość składki miesięcznej (w PLN) za 1 Ubezpieczonego zgodnie z właściwą klasą ryzyka zawodowego
I. Klasa ryzyka zawodowego
6,00
15,50
27,00
35,50
II. Klasa ryzyka zawodowego
7,50
20,00
35,00
45,50
III. Klasa ryzyka zawodowego
9,00
24,00
54,50
71,00
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego…