InterRisk

Wariant
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
1. Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem 20.000 50.000 100.000 130.000
2. Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1% uszczerbku) 200 500 1.000 1.300
3. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnospranych 6.000 10.000 10.000 10.000
4. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień, płatne od 3 dnia) 30 50 50 80
5. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (min. 48h) 500 500 500 500
6. Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu (za 1 dzień) 30 30 40,50
7. Czasowa niezdolność do pracy (od 10 dnia, jeśli niezdolność trwała do 30 dni lub od 1 dnia, jeśli niezdolność trwała powyżej 30 dni) 30 30 30
8. Koszty leczenia 500 1.000 1.000 1.300
9. Koszty rehabilitacji 500 1.000 1.000 2.000
10. Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 6.000 10.000 10.000 10.000
11.Uciążliwe leczenie (brak stwierdzonego uszczerbku, ale była operacja lub pobyt w szpitalu w NNW) 500 500 500
Wysokość składki miesięcznej (w PLN) za 1 Ubezpieczonego zgodnie z właściwą klasą ryzyka zawodowego
I. Klasa ryzyka zawodowego
6,00
18,00
29,00
38,00
II. Klasa ryzyka zawodowego
7,50
23,00
37,50
49,00
III. Klasa ryzyka zawodowego
9,00
27,00
59,00
76,00
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego…