Zakres świadczeń

Zakres świadczeń

 • Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
 • Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego na OIOM
 • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu
 • Czasowa niezdolność do pracy (od 10 dnia, jeśli niezdolność trwała do 30 dni lub od 1 dnia, jeśli niezdolność trwała powyżej 30 dni)
 • Koszty leczenia
 • Koszty rehabilitacji
 • Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Uciążliwe leczenie (brak stwierdzonego uszczerbku, ale była operacja lub pobyt w szpitalu w NNW)