Zgłoś roszczenie

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mogą być pomocne w szybkim rozpatrzeniu sprawy.

 • Warunkiem szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie Ubezpieczającemu kompletnej dokumentacji, na którą składa się wypełniony formularz roszczeniowy oraz dokumenty, zawierające informacje dotyczące okoliczności zdarzenia i dodatkowe informacje medyczne, których pełny opis można rozwinąć klikając odpowiednią nazwę zdarzenia ubezpieczeniowego poniżej.
 • Niezależnie od otrzymanej dokumentacji medycznej Towarzystwo może skierować Ubezpieczonego na konsultację medyczną. Prosimy zatem o zachowanie kopii dokumentacji medycznej przekazanej Ubezpieczającemu celem przedstawienia jej w czasie badania lekarzowi orzecznikowi.

Wybierz zdarzenie jakie miało miejsce:

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wypłatę świadczenia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty
 • Pełna dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia od udzielenia pierwszej pomocy do zakończenia leczenia
 • Odpis protokołu wypadkowego z policji zawierającego okoliczności zdarzenia i stan trzeźwości uczestników (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Oświadczenie prowadzącego pojazd, że nie był w stanie nietrzeźwości
 • Prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku wypadku komunikacyjnego, o ile Ubezpieczony był kierowcą)
 • Protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy)
 • Inne dokumenty niezbędne do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń