Ubezpieczenie na życie

Polisy na życie to odpowiedzialne rozwiązanie dla wszystkich, którzy myślą o przyszłości swojej i swoich bliskich.

Ubezpieczenie na Życie zapewnia finansową ochronę bliskim ubezpieczonego na wypadek jego śmierci – umożliwia spłatę kredytów, podatków spadkowych, zorganizowanie pochówku oraz zapewnia rodzinie niezbędne środki do życia.

Do umowy ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które staną się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Ubezpieczonych, wypełniając deklarację członkowską oraz deklarację przystąpienia do wybranego programu ubezpieczeniowego.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat rodzajów i wysokości świadczeń w poszczególnych ubezpieczeniach, zapraszamy do oferty.

W naszej ofercie mamy ubezpieczenia firm:

Ubezpieczenie na życie stanowi pomoc finansową nie tylko w sytuacji zgonu Ubezpieczonego, ale również w następujących sytuacjach:

  • poważne zachorowanie,
  • zgon małżonka,
  • pobyt w szpitalu na skutek choroby lub wypadku,
  • urodzenie dziecka,
  • zgon rodzica lub rodzica małżonka
  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.