Oferta NNLife


Rodzaje i wysokość świadczeń

Ubezpieczenie składa się z Pakietu Podstawowego (2 warianty do wyboru) oraz Pakietu Dodatkowego (3 warianty do wyboru) - zgodnie z tabelami poniżej.

Aby móc przystąpić do wariantu z Pakietu Dodatkowego konieczny jest wybór także wariantu z Pakietu Podstawowego, przy czym możliwe jest wybranie tylko jednego wariantu Pakietu Podstawowego oraz tylko jednego wariantu Pakietu Dodatkowego.

Pakiet podstawowy
Wariant I
Wariant II
1. Śmierć na skutek NW komunikacyjnego w pracy
(suma świadczeń Na życie, NW, NW w pracy i NW komunikacyjne)
580.000650.000
2. Śmierć na skutek NW w pracy
(w tym świadczenie Na życie i NW)
400.000450.000
3. Śmierć na skutek NW komunikacyjnego
(w tym świadczenie Na życie i NW)
400.000450.000
4. Śmierć na skutek NW
(w tym świadczenie Na życie)
220.000250.000
5. Na życie (karencja 3 miesiące)20.00050.000
SKŁADKA
39,10 zł
54,75 zł
Pakiet dodatkowy
Wariant I
Wariant II
Wariant III
1. Na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa lub uszczerbku na zdrowiu na skutek NW100.000150.000200.000
2. Na wypadek groźnej choroby (33 jednostki chorobowe) (karencja 3 miesiące)5.00010.00025.000
3. Na wypadek pobytu w szpitalu na skutek NW150/dzień200/dzień300/dzień
4. Na wypadek pobytu w szpitalu na skutek choroby (karencja 3 miesiące)--100/dzień150/dzień
5. Telediagnoza*

Konsultacja medyczna

W ramach telediagnozy dostępnej w każdym z pakietów dodatkowych istnieje możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia także swojego małżonka i dzieci, składka za każdą ze zgłoszonych osób wynosi 1,70 zł

6. Pakiet Renta (nie mniejsze niż 50% uszkodzenie ciała Ubezpieczonego określone w tabeli, na skutek NW)
miesięcznie
1 000 zł
wypłacane przez 10 lat
jednorazowo:
50 000 zł lub 500 zł
miesięcznie przez 10 lat
jednorazowo:
150 000 zł lub 1 500 zł
miesięcznie przez 10 lat
SKŁADKA
39,51 zł
60,57 zł
109,67 zł
Telediagnoza (małżonek)1,70 zł
Telediagnoza (dziecko)1,70 zł
Telediagnoza (dziecko)1,70 zł

*uprawnionym do ubezpieczenia jest małżonek Ubezpieczonego w wieku od ukończenia 18. roku życia, a przed ukończeniem 60. roku życia oraz dzieci Ubezpieczonego w wieku od ukończenia 6. miesiąca życia, a przed ukończeniem 18. roku życia

Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.