Oferta Signal Iduna


Rodzaje i wysokość świadczeń

Wariant
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Śmierć Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) 20.000 20.000 25.000 50.000 80.000
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) 45.000 40.000 50.000 110.000 180.000
3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) (karencja 6 m-cy) 20.000 30.000 35.000 80.000 160.000
4. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku) 65.000 60.000 75.000 160.000 260.000
5. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za każdy 1%) 400 330 415 460 ---
ŚWIADCZENIA OSÓB BLISKICH DLA UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Śmierć rodziców Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) --- 1.000 1.350 --- ---
2. Śmierć teściów Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) --- 1.000 1.350 --- ---
3. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) --- 6.000 7.500 --- ---
4. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego w NW (karencja 6 m-cy) --- 15.000 20.250 --- ---
5. Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) --- 4.000 5.400 --- ---
6. Śmierć dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy) --- 3.500 4.725 --- ---
7. Urodzenie dziecka (karencja 10 m-cy) --- 1.000 1.350 --- ---
8. Urodzenie martwego dziecka (karencja 10 m-cy) --- 2.500 3.375 --- ---
9. Poważne zachorowanie dziecka (karencja 3 m-ce) --- 3.000 4.050 --- ---
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 3 m-ce) --- 3.000 4.050 10.000 ---
2. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby (oraz po 14. dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) (karencja 6 m-cy)   35 40 50 55 ---
3. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NW (w ciągu pierwszych 14. dni) 70 80 100 110 ---
4. Pobyt na OIOM (karencja 3 m-ce, jeśli pobyt nie jest spowodowany NW, max. 14 dni) --- --- --- 110 ---
5. Operacja chirurgiczna (karencja 3 m-ce) 450 450 550 550 ---
6. Leczenie sanatoryjne (karencja 3 m-ce) 200 200 250 250 ---
7. Niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy) 5.000 5.000 6.000 6.000 ---
SKŁADKA
32,00
43,00
54,00
62,00
68,00
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.