Oferta Signal Iduna


Rodzaje i wysokość świadczeń

 
Wariant
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Śmierć Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)20.00020.00025.000 50.00080.000
2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego)
45.00040.00050.000110.000 180.000
3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) (karencja 6 m-cy)
20.00030.00035.00080.000 160.000
4. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
(obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku)
65.00060.00075.000160.000260.000
5. Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku NW (za każdy 1%)400330415460---
ŚWIADCZENIA OSÓB BLISKICH DLA UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Śmierć rodziców Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)---1.0001.350------
2. Śmierć teściów Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)
---1.0001.350------
3. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)
---6.0007.500------
4. Śmierć małżonka/partnera* Ubezpieczonego w NW (karencja 6 m-cy)---15.00020.250------
5. Osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)---4.0005.400------
6. Śmierć dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)---3.5004.725------
7. Urodzenie dziecka (karencja 10 m-cy)
---1.0001.350------
8. Urodzenie martwego dziecka (karencja 10 m-cy)---2.5003.375------
9. Poważne zachorowanie dziecka (karencja 3 m-ce)---3.0004.050------
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV
V
1. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 3 m-ce)---3.0004.05010.000---

2. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w wyniku choroby

(oraz po 14. dniu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku) (karencja 6 m-cy)

35405055---
3. Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NW (w ciągu pierwszych 14. dni)
7080100110---
4. Pobyt na OIOM (karencja 3 m-ce, jeśli pobyt nie jest spowodowany NW, max. 14 dni)---------110---
5. Operacja chirurgiczna (karencja 3 m-ce)450450550550---
6. Leczenie sanatoryjne (karencja 3 m-ce)200200250250---

7. Niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

(niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy)

5.0005.0006.0006.000---
SKŁADKA
32,00 zł
43,00 zł
54,00 zł
62,00 zł
68,00 zł

Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.