Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to rozwiązanie dla tych, którzy myślą o przyszłości swojej i swoich bliskich, ale również o nieprzewidywanych zdarzeniach dnia codziennego.

Zapewnia ono ochronę Ubezpieczonemu jak również jego bliskim na wypadek zdarzeń powstałych na skutek nieszczęśliwego wypadku – umożliwia spłatę kredytów, podatków spadkowych, zorganizowanie pochówku oraz zapewnia rodzinie niezbędne środki do życia.

Do umowy ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które staną się Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Ubezpieczonych, wypełniając deklarację członkowską oraz deklarację przystąpienia do wybranego programu ubezpieczeniowego.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat rodzajów i wysokości świadczeń w poszczególnych ubezpieczeniach, zapraszamy do oferty. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat rodzajów i wysokości świadczeń w poszczególnych ubezpieczeniach, zapraszamy do oferty.

Ubezpieczenie NNW może zawierać m.in. następujące rodzaje zdarzeń:

  • śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • czasową niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • koszty rehabilitacji poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

W naszej ofercie mamy
ubezpieczenia firmy: