Oferta InterRisk


Rodzaje i wysokość świadczeń

 
Wariant
ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE UBEZPIECZONEGO
I
II
III
IV

1. Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

20.000

50.000

100.000

130.000

2. Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (za 1% uszczerbku)

200

500

1.000

1.300

3. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

6.000

10.000

10.000

10.000

4. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień, płatne od 3 dnia)

30

50

50

80

5. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (min. 48h)

500

500

500

500

6. Czasowa niezdolność do pracy (od 10 dnia, jeśli niezdolność trwała do 30 dni lub od 1 dnia, jeśli niezdolność trwała powyżej 30 dni)

-

10

10

10

7. Koszty leczenia

500

1.000

1.000

1.300

8. Koszty rehabilitacji

500

1.000

1.000

2.000

9. Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

6.000

10.000

10.000

10.000

10. Uciążliwe leczenie (brak stwierdzonego uszczerbku, ale była operacja lub pobyt w szpitalu w NNW)

_

500

500

500

Wysokość składki miesięcznej (w PLN) za 1 Ubezpieczonego zgodnie z właściwą klasą ryzyka zawodowego

I. Klasa ryzyka zawodowego

8,00 zł

19,90 zł

33,90 zł

45,00 zł

II. Klasa ryzyka zawodowego

10,00 zł

25,50 zł

44,00 zł

57,50 zł

III. Klasa ryzyka zawodowego

11,50 zł

30,50 zł

70,00 zł

90,00 zł

Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.