Oferta TUnŻ Warta


Rodzaje i wysokość świadczeń

 Wysokość świadczeń

1. Zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego

(łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego i zgonu w następstwie wypadku)

70.000

2. Zgon w następstwie wypadku

(łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego)

50.000

3. Zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (karencja 6 miesięcy)

(łącznie z świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego)

40.000
4. Zgon Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy)30.000

5. Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku

(świadczenie za 1%)

400
6. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy)6.200
7. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie wypadku (za dzień hospitalizacji)150
8. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie choroby (za dzień hospitalizacji)(karencja 3 miesiące)
70
9. Świadczenie rehabilitacyjne
50
10. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (karencja 6 miesięcy)1.000
12. Urodzenie się żywego Dziecka Ubezpieczonemu (karencja 10 miesięcy)1.000
13. Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego (karencja 10 miesięcy)
2.700
14. Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną (karencja 10 miesięcy)
1.500
15. Zgon Dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy)4.000
16. Zgon Małżonka lub Partnera (karencja 6 miesięcy)10.000
17. Zgon Małżonka lub Partnera w następstwie wypadku style (karencja 6 miesięcy)
20.000
18. Zgon Małżonka lub Partnera w wyniku nw komunikacyjnego (karencja 6 miesięcy)
30.000
19. Zgon Rodzica (karencja 6 miesięcy)1.000
20. Zgon Rodzica Małżonka (karencja 6 miesięcy)1.000
21. Poważne zachorowanie Dziecka (karencja 6 miesięcy)4.000
22. Świadczenie za kolejne zachorowanie, inne niż pierwsze4.000
23. Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy)4.000
24. Operacja chirurgicznamax 2.000
25. Assistance medyczny- wariant rozszerzonymax. 1.000
SKŁADKA MIESIĘCZNA

(udział ubezpieczonego w składce 100%)

62,60 zł

Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.