Oferta TUnŻ Warta


Rodzaje i wysokość świadczeń

Wysokość świadczeń (w zł)
1. Zgon w następstwie wypadku komunikacyjnego (łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego i zgonu w następstwie wypadku) 70.000
2. Zgon w następstwie wypadku (łącznie ze świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego) 50.000
3. Zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu (karencja 6 miesięcy) (łącznie z świadczeniem z tytułu zgonu Ubezpieczonego) 40.000
4. Zgon Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 30.000
5. Uszczerbek na zdrowiu w następstwie wypadku (świadczenie za 1%) 400
6. Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 6.200
(Świadczenie z tytułu leczenia choroby naczyń wieńcowych - inne zabiegi) 6.200
7. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie wypadku (za dzień hospitalizacji) 150
8. Hospitalizacja Ubezpieczonego w następstwie choroby (za dzień hospitalizacji)(karencja 3 miesiące) 70
9. Pobyt w szpitalu związany z rehabilitacją 50
10. Pobyt Ubezpieczonego na OIOM (karencja 6 miesięcy) 1.000
11. Zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi u Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 6.200
12. Urodzenie się żywego Dziecka Ubezpieczonemu (karencja 10 miesięcy) 1.000
13. Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego (karencja 10 miesięcy) 2.700
14. Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną (karencja 10 miesięcy) 1.500
15. Zgon Dziecka Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 4.000
16. Zgon Małżonka lub Partnera (karencja 6 miesięcy) 10.000
17. Zgon Małżonka lub Partnera w następstwie wypadku style (karencja 6 miesięcy) 20.000
18. Zgon Małżonka lub Partnera w wyniku nw komunikacyjnego (karencja 6 miesięcy) 30.000
19. Zgon Rodzica (karencja 6 miesięcy) 1.000
20. Zgon Rodzica Małżonka (karencja 6 miesięcy) 1.000
21. Poważne zachorowanie Dziecka (karencja 6 miesięcy) 4.000
22. Świadczenie za kolejne zachorowanie, inne niż pierwsze 4.000
23. Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego (karencja 6 miesięcy) 4.000
24. Operacja chirurgiczna max 2.000
25. Assistance medyczny- wariant rozszerzony max. 1.000
SKŁADKA MIESIĘCZNA
(udział ubezpieczonego w składce 100%)
56,20
Po kliknięciu w przycisk Formularz zamówienia zostaniesz przekierowany do formularza transakcyjnego.