Oferta TUnŻ Warta


Warunki przystąpienia

Warunkami przystąpienia do ubezpieczenia są:

 • kompletnie wypełniona deklaracja przystąpienia wraz z informacją o stanie zdrowia (warunkiem objęcia ochroną jest odpowiedź na wszystkie punkty z zaznaczeniem NIE) przesłana na adres naszego biura,
 • deklaracja członkowska Stowarzyszenia Ubezpieczonych przesłana na adres naszego biura,
 • opłata pierwszej składki,
 • dodatkowo - konieczna rezygnacja z ubezpieczenia w ramach innej polisy w TUnŻ "Warta" (HDI-Gerling Życie) lub z ubezpieczenia w innym TU, aby zachować ciągłość ubezpieczenia (bez karencji) i przekazanie w/w dokumentów do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ochrony do Ubezpieczającego.
Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 54. roku życia.

Nie możesz przystąpi do ubezpieczenia jeżeli:

 • otrzymałeś rentę inwalidzką,
 • w chwili przystępowania do ubezpieczenia nie świadczyłeś pracy z powodu stanu zdrowia np.: przebywałeś na zwolnieniu lekarskim,
 • w przeszłości lub w chwili obecnej paliłeś/palisz powyżej 50 sztuk papierosów dziennie
Chorowałeś lub chorujesz na:

 • porażenie,
 • guzy,
 • choroby psychiczne,
 • choroba wieńcowa,
 • arytmia,
 • nadciśnienie,
 • przewlekłe choroby układu krążenia,
 • kamica nerek,
 • przewlekłe choroby nerek astma,
 • nowotwory,
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C,
 • chłoniaki,
 • udar,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • chroniczny bronchit,
 • padaczka,
 • choroby tarczycy,
 • uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków),
 • gruźlica,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • zakażenie wirusem HIV,
 • inne przewlekłe choroby układu nerwowego wirusowe zapalenie wątroby typu B,
 • białaczka,
 • AIDS,
 • zaburzenia psychiczne,
 • zapalenie trzustki, jelit,
 • cukrzyca,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • wady serca stany zapalne nerek,
 • bolerioza,
 • przewlekłe choroby układu pokarmowego,
 • przewlekłe choroby wątroby,
Wykonujesz zawód o zwiększonym ryzyku

 • bokser;
 • sportowiec zawodowy;
 • cyrkowiec;
 • dżokej;
 • kaskader;
 • ochroniarz;
 • policjant;
 • detektyw;
 • strażak;
 • dziennikarz B korespondent;
 • monter (z wyłączeniem montera mebli, sprzętu AGD, RTV – prace naziemne);
 • kierowca samochodu ciężarowego o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 3500 kg;
 • hutnik;
 • rybak;
 • drwal;
 • dekarz;
 • spawacz;
 • cieśla;
 • murarz;
 • tynkarz;
 • wojskowy;
 • operator ciężkiego sprzętu;
 • pracownik budowlany (z wyłączeniem personelu nadzoru, inspektora budowlanego, glazurnika, malarza pokojowego, hydraulika)
 • kominiarz;
 • nurek;
 • marynarz;
 • pilot;
 • elektryk;
 • górnik;
 • pracownik pracujący na wysokościach powyżej 1 m od stałej powierzchni,
 • pracownik pracujący przy budowie rusztowań,
 • pracownik pracujący przy materiałach chemicznych,
 • pracownik pracujący przy azbeście,
 • pracownik pracujący przy żwirze,
 • pracownik pracujący przy paliwach,
 • pracownik pracujący w kamieniołomie,
 • pracownik pracujący przy materiałach wybuchowych
Karencje:

 • W przypadku osób uprzednio objętych ubezpieczeniem w TUnŻ "Warta" (HDI Gerling Życie TU S.A.) lub innego ubezpieczyciela mają zastosowanie karencje proporcjonalne (w okresie karencji wypłata nie będzie wyższa niż przewidziana u poprzedniego ubezpieczyciela).
 • Karencje obowiązują na zdarzenia tak jak w tabeli Rodzaje i wysokość świadczeń.
Karencja nie dotyczy zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.