Warunki po 65. roku życia

WARIANT 1
WARIANT 2
Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego
ZAKRES ŚWIADCZEŃ
65-69 lat 70-74 lat  >75 lat  65-69 lat 70-74 lat >75 lat
Zgon Ubezpieczonego 10000 7500 3000 12000 10000 4000
Zgon Ubezpieczonego w NNW (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) 20000 13500 5000 24000 18000 8000
Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW (za każdy 1% trwałego uszczerbku) 200 240
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (zakres zgodnie z par. 34 ust.2 OWU) 2.400
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NNW: 30 48
– za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni,
– za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od 15. dnia pobytu 15 24
Składka miesięczna
26,80 zł
37,76 zł

sad

WARIANT 3
WARIANT 4
Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego Wysokość świadczenia w zależności od wieku Ubezpieczonego
ZAKRES ŚWIADCZEŃ
65-69 lat 70-74 lat >75 lat 65-69 lat 70-74 lat >75 lat
Zgon Ubezpieczonego 15000 12500 5000 18500 12500 11500
Zgon Ubezpieczonego w NNW (obejmuje świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego) 30000 22500 8500 37000 25000 11500
Trwały uszczerbek na zdrowiu w NNW (za każdy 1% trwałego uszczerbku) 300 350
Poważne zachorowania Ubezpieczonego (zakres zgodnie z par. 34 ust.2 OWU) 3.000 3.500
Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w NNW: 60 70
– za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni,
– za każdy dzień pobytu w szpitalu począwszy od 15. dnia pobytu 30 35
Składka miesięczna
47,50 zł
55,00 zł