Oferta InterRisk


Warunki przystąpienia

Warunkami przystąpienia do ubezpieczenia są:

  • kompletnie wypełniona deklaracja przystąpienia przesłana na adres naszego biura,
  • deklaracja członkowska Stowarzyszenia Ubezpieczonych przesłana na adres naszego biura,
  • opłata pierwszej składki.
Każdy może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową, należy jednak szczególną uwagę zwrócić na klasy ryzyka zawodowego i wybrać wariant i składkę zgodnie z wykonywanym zawodem.

I. Klasa ryzyka zawodowego

a) osoby wykonujące prace w przeważającej części w biurach, placówkach oświatowych, naukowych, leczniczych, artystycznych i kulturalnych, rzemiośle ręcznym

b) dzieci (zgodnie z definicją dziecka podaną w OWU NNW, z zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy osoba ukończyła 16 lat i jest zatrudniona lub prowadzi działalność gospodarczą zastosowanie ma klasa ryzyka właściwa dla wykonywanej przez tę osobę pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej),

c) osoby duchowne

d) osoby uprawiające rekreacyjnie i/lub wyczynowo jedną z poniżej wymienionych dyscyplin sportu: bilard, brydż, golf, modelarstwo, pływanie, snooker, szachy, warcaby, wędkarstwo

II. Klasa ryzyka zawodowego

a) procownicy inżynieryjno-techniczni zatrudnieni przeważnie poza biurami (pracownie, laboratoria, warsztaty, budowy), osoby wykonujące prace w rzemiośle zmechanizowanym, handlu, rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, wojsku, policji, strażach pożarnych, ratownictwie, sędziowie, trenerzy, instruktorzy sportowi, osoby świadczące usługi

b) osoby niepracujące

c) osoby uprawiające rekreacyjnie i/lub wyczynowo jedną z poniżej wymienionych dyscyplin sportu: badminton, baseball (w tym softball), bowling (kręglarstwo), curling, fitnes, kajakarstwo, korfball, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, orientacja sportowa (w tym radioorientacja sportowa), piłka siatkowa, ringo, speedrower, sport psich zaprzęgów, sport taneczny, strzelectwo sportowe, szermierka, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wrotkarstwo;

III. Klasa ryzyka zawodowego

a) osoby wykonujące prace w przemyśle energetycznym przy urządzeniach wysokiego napięcia, przemyśle górnictwa i kopalnictwa pod ziemią, ratownicy górscy, saperzy, inne osoby zatrudnione przy materiałach wybuchowych, nurkowie, oblatywacze samolotów, akrobaci, kaskaderzy, treserzy dzikich zwierząt, ujeżdżacze i treserzy koni wyścigowych

b) osoby uprawiające rekreacyjnie i/lub wyczynowo jedną z poniżej wymienionych dyscyplin sportu: akrobatyka, biathlon, boks, gimnastyka, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, karate (w tym karate tradycyjne i karate fudokan), kendo, kickboxing, kulturystyka, narciarstwo, narciarstwo wodne, piłka nożna, piłka ręczna, płetwonurkowanie, podnoszenie ciężarów, rugby, snowboard, sport motorowodny, sumo, taekwondo, unihokej (floorball), trójbój siłowy, wu-shu, zapasy

BRAK KARENCJI